Harjoittele:

 • Nuottien kestot: kokonuotti, puolinuotti, neljäsosanuotti, kahdeksasosanuotti
 • Tahtilajit: 4/4, 3/4, 2/4

Harjoittele:

 • Kokotauko, puolitauko, neljäsosatauko
 • Yhdyskaaret neljäsosiin
 • Pisteellinen puolinuotti

Harjoittele:

 • Yhdyskaaret kahdeksasosiin
 • Pisteellinen neljasosanuotti
 • Synkooppi

Harjoittele:

 • Kahdeksasosatauko
 • Kuudestoistaosanuotti
 • Pisteellinen kahdeksasosanuotti

Kurssin suorituksesta osaamismerkki:

Harjoittele:

 • Synkooppeja
 • Kuudestoistaosataukoja
 • Yhdyskaaria kuudestoistaosiin

Harjoittele:

 • Tahtilajit 3/8 6/8 9/8 12/8
 • Kohotahti

Harjoittele:

 • Trioleita

Kurssin suorituksesta osaamismerkki:

Harjoittele:

 • Kolmimuunteista rytmiikkaa (swing)

Kurssin suorituksesta osaamismerkki: