Saatavilla olevat kurssit

Rytmi 1


Harjoittele:
Nuottien kestot: kokonuotti, puolinuotti, neljäsosanuotti, kahdeksasosanuotti

Tahtilajit: 4/4, 3/4, 2/4Rytmi 2


Harjoittele:
Kokotauko, puolitauko, neljäsosatauko

Yhdyskaaret neljäsosiin

Pisteellinen puolinuottiRytmi 3


Harjoittele:
Yhdyskaaret kahdeksasosiin

Pisteellinen neljasosanuotti

SynkooppiRytmi 4


Harjoittele:
Kahdeksasosatauko

Kuudestoistaosanuotti

Pisteellinen kahdeksasosanuotti


Kurssin suorituksesta osaamismerkki:
Rytmi 5


Harjoittele:
Synkooppeja

Kuudestoistaosataukoja

Yhdyskaaria kuudestoistaosiinRytmi 6


Harjoittele:
Tahtilajit 3/8 6/8 9/8 12/8

KohotahtiRytmi 7


Harjoittele:
Trioleita


Kurssin suorituksesta osaamismerkki:
Rytmi 8


Harjoittele:
Kolmimuunteista rytmiikkaa (swing)


Kurssin suorituksesta osaamismerkki: